Tarot Trio

Vores (private)ZOOM

Koden: Q0nhs9

Mail konto

Denne mail videresender til vores private mails.

Vores næste møde er ...

Årsoplæg for 2024.
Vi har frie hænder til at vælge hvilket oplæg vi ønsker. 

Vores Samtaler

Stokke

1-6

7-10

Link til ZOOM 1-6 optagelsen HER
Kode: Q=B7^@a!

Link til ZOOM 7-10 optagelsen HER

Kode: 1yKHP$?Y

Uredigeret optagelser

Sværd

5-10

Link til ZOOM 5-10
optagelsen HER
Kode: 2aZ@7Zu*
Uredigeret optagelser

Mønter

Lydoptagelser fra Vesterhavet og Uredigeret

Hofkort

Lydoptagelser fra Vesterhavet og Uredigeret

De åbne samtaler på facebook 2023

Narren og Magikeren 5.9.2023
Uredigeret.

Esser, tiere, hjulet og solen 3.10.2023
Uredigeret.

Toerne og ypperste præstinden 28.11.2023.
Uredigeret.

ARKIV

Stoppe denne side og oprette en ny

4.1.24
Vi har besluttet at vores gruppe er blevet en kvartet. Derfor vil denne side ikke længere opdateres og der oprettes en ny https://www.inviterendeledelse.dk/tarot-noerderier/

Tarot Nørderier med andre via facebook og ZOOM

Evaluering

28.11.23
Vores idé var god og vi fik Bjarke med i vores gruppe, som den eneste der deltog i de 3 åbne samtaler vi afholdte. Vi besluttede at stoppe for denne gang. Fremover, har vi Bjarke med i gruppen. 

Vi afholdte 3 åbne samtaler, som alle er som lydfiler her på siden.

IDÉ til køreplanen for vores første ZOOM 5.9.23

 • Mette er ordstyrer i plenum.
 • Michael og Louise er ordstyrere i grupperne
 • Mette har teknikken med Breakoutrooms og chat. 

Dette er blot et støttepapir - vi tager det, som det falder naturligt. HENT PRINT VERSIONEN HER

 1. Velkommen,
  
Kort om rammen på 1 time inkl. at vi ikke har prøvet før med andre end os 3.
  
Alle bidrager med intuition, viden og nysgerrig undren ift. tolkninger og kortenes indbyrdes forbindelser. 

  Vi ser hvor langt vi når i dag, og fortsætter næste gang hvor vi slap.
  
Har I spørgsmål undervejs til selve rammen, så skriv det i chatten.  Vi spørger om alle ønsker, at dette skal optages. Alle skal sige ja, og også være enige hvis den lægges op i facebook gruppen. Ellers får de et link. 
 2. Ingen præsentations runde, så vi starter med Narren i plenum.

 3. Alle lægger nu Magikeren, esserne, hjulet, solen og 10erne ud på bordet foran dem.

  Vi siger: Her er overblikket over den direkte forbindelse mellem disse kort. Nogle gange er forbindelse meget tydelig og andre gange er den meget svag. Udover vi kan dele tolkninger på de enkelte kort, vil vi også nørde i forbindelserne mellem kortene. 

  Plenum-runde: Men først, når I ser på kortene foran jer, hvad tænker I, og må vi høre 5-7 ord, som beskriver det I tænker?

 4. BR: Nørderiet er i første omgang at drøfte magikeren, esserne og forbindelserne mellem kortene. 
Når vi mødes om ca 12 minutter vil vi gerne høre 1-3 pointer eller opdagelser fra jeres samtale. 

 5. Plenum: Vi hører pointerne/opdagelserne

 6. BR: Nu tilføjes Hjulet, Solen og de fire 10er, hvilke forbindelser får I øje på? 
Igen vil vi gerne høre 1-3 pointer/opdagelser fra jeres samtale om ca 12 min. 

 7. Plenum: Vi hører pointerne/opdagelserne
 8. Afrunding i plenum: Hvad har været interessant for dig i dag?

  Vi slutter med at sige, hvor vi er kommet til, og hvor vi starter næste gang.


Vi åbner op for vores nørderier med de andre inde på Susanne og Tinas facebook gruppe. Ca 1 gang pr. måned og første gang 5. september. Vi bruger ZOOM som platformen. Mette har licens. Louise og Michael bliver medværter. 

Opgave 1: Formulere og sende idéen til Susanne og Tina. ... sendt 8.6.23

Opgave 2: Formulere og skrive invitation i facebook gruppen ... sat op 6.7.23 inkl. begivenhed med link til Zoom HER

Opgave 3: Vi reklamerer løbende, hver især 

Opgave 4: Vi mødes i august og drøfter detaljerne. 

Opgave 5: Gennemfør.

Første møde afholdes tirsdag 5.9.2023 kl. 19.00 (ikke 19.9 som senest aftalt og håber Michael kan denne dag)

Vi kører anden tirsdag i hver måned. 10.10 og 14.11. Vi vil starte med at nørde på Narren. Herefter de 4 esser og de kort i den store arkana som ligger bag esset. Vi ser hvor langt vi når på 1 time. 

Når vi har afholdt de første 3 møder, vil vi evaluerer om at fortsætte. Hertil bruger vi den feedback som vi har modtaget undervejs.

Filmen som kører på facebook. Dog ikke indlejret, fordi så kan man ikke se tekstboksene. 

Vores billede, som I også kan downloade og bruge på side.


Mailen og vores ide, som er sendt den 8.6.23
Hej Susanne og Tina, 

Vi tre, Louise - Michael og Mette har haft kontakt med hinanden siden vi afsluttede onlinekurset hos jer. Vi mødes på ZOOM og nørder med kortene. Vi kunne godt tænke os, at invitere de andre i facebook gruppen til at deltage i disse nørderier. 
Vores formål er at udbrede nørderierne om tarot med ligesindende, og bakke op om jeres community. 
Der er ingen økonomi i det for os. Alle som er med (og kommer med) i facebookgruppen er velkomne at deltage. 
NOTE: Susanne og Tina, der er ingen forventning om jeres deltagelse i disse Nørderier. Tanken er nemlig at skabe et frirum hvor jeres tidligere elever frit kan tolke og reflektere i fællesskab.
Idéen går grundlæggende ud på dette:
 • I gang om måneden drøftes kortene ud fra en kronologisk rækkefølge, som vi har valgt
 • Det sker på ZOOM - hvor Mette har licens. Møderne optages ikke - medmindre det aftales på det aktuelle møde 
 • Vi inviterer i første omgang til 3 møder
 • Vi sætter selv invitationen op i facebookgruppen. 
Rammen som kommunikeres til en invitation i facebookgruppen indeholder: 
 • Fri og gratis nørderi med Tarot hver den første mandag i måneden kl. 19.00 - 20.00
 • Nørderiet er for alle som er med i denne gruppe. 
 • Der er ikke deltagelse af Susanne eller Tina, som derfor ikke er ansvarlige for indholdet. 
 • Nørderiet varer 1 time og optages IKKE
 • Det afholdes på zoom
 • Vi sætter invitation med link og kode op i facebookgruppen ca. 1 uge før hvert møde
 • Mød op hvis du kan og har lyst til at deltage aktivt i nørderiet
 • Ingen tilmelding
 • Mødet styres af tidligere kursusdeltagere Louise, Michael og Mette i fællesskab. NOTE Ingen af os underviser i Tarot eller arbejder professionelt med kortene. 
 • Vi nørder tolkninger af kortene ud fra en kronologisk gennemgang 
 • Hver enkelt sidder med sine kort foran sig i mødet
 • Alle bidrager med at tale og tolke ud fra sit eget sæt kort
 • Vi åbner op for den ekstra viden, som vil være tilstede og inspirerer hinanden
 • Vi stopper når tiden er gået, og fortsætter hvor vi slap på næste gang 
 • Det skrives i næste invitation, hvor langt vi er kommet så alle kan nå at være klar til at nørde. 
 • Alle er ligeværdige - derfor ingen undervisning og ingen forkerte svar
 • Mulighed for at tale sammen i mindre grupper
 • Der forventes aktiv deltagelse fra alle
 • Der vil ikke være oplæg for eller på nogen
 • Afsluttende resume hver gang: 1. Dagens udbytte? 2. Hvor starter vi næste gang? 3. Feedback på dagens møde?
 • Hvis der opstår spørgsmål eller tanker efter nørderiet, kan det skrives og deles i facebook gruppen, hvor alle kan svare og kommentere. Inkl. Tina og Susanne.  
Hvad siger I til denne idé og har I evt. brug for at drøfte det med os på ZOOM inden vi kaster det ud i universet?
Hilsen de tre :-)
Louise, Michael og Mette

>