Det er måden I taler med hinanden på, som gør forskellen om I lykkes eller ej!

Er du leder og vil du gøre det nemmere, at I taler godt og interesseret med hinanden i teamet?

Få adgang nu og altid!

Oplev de gode samtaler i teamet

I Samtale Manualen har du instruktioner og inspiration til, at I bliver bedre til at tale med hinanden om arbejdet og om samarbejdet.

I vil opleve mere engagement og tryghed, som fører til mere succes for jer alle.

 • 70+ opskrifter på forskellige samtaler for hele teamet
 • Masser af inspiration til din måde at afholde og håndtere gode samtaler på
 • Oplevelses garanti, at I vil udvikle kvaliteten af jeres samtaler
 • Engangsbetaling i stedet for abonnementsbetaling.

Normalpris kr. 4.900,-

Kr. 3.500,-

Alle priser er ekskl. moms

Tilbud gælder t.o.m. 28.6.2024

Som leder er din vigtigste opgave, at få medarbejdernes fulde opbakning

Men der er ikke så mange knapper at skrue på, når du skal motivere og fastholde dine medarbejdere til at I lykkes bedre med opgaverne og får mere succes. Fordi ... 

 • Virksomhedens strategi er lagt
 • Økonomien er låst i budgettet
 • Du har begrænsede ressourcer til din rådighed
 • Du har deadlines og andet, som I skal overholde
 • Du kan ikke bare lige udskifte medarbejderne.

3 kritiske udfordringer, som du måske kan genkende noget i?

Manglende forståelse og engagement

Når forståelsen er minimal overfor kollegerne, kan du opleve at der er brokkerier og modstand hos medarbejderne. 

De er enten ligeglade overfor resultatet eller modarbejder hinanden i stedet for at bakke hinanden op.

Det påvirker deres engagement til at yde deres bedste, og de har tendens til at frasige sig ansvar og forpligtelse. 

Og som leder, skal du bruge tid på at løse problemer, som kunne undgåes hvis medarbejderne havde tillid til hinanden og var mere trygge i deres relationer. 

Årsagerne kan være:

 • Utrygt at sige sin mening
 • Medarbejderne er forskellige
 • Møderne kører på rutinen
 • Begrænset anerkendelse
 • Manglende stolthed
 • Uklar tillid til hinanden

Dårlige eller middelmåde resultater

Engagement er en følsom affære i et team. Når først nogen har mistet det, blive de andre hurtigt smittet og så går det ned af bakke for alle. 

Når engagementet er lavt, går det ud over lysten hos alle til at yde det ekstra og gøre sig umage.

De vil trække på skuldrene og sige, at det nytter jo ikke noget, fordi det gør ikke nogen forskel alligevel. 

Som leder vil du kun få det mest forventelige af medarbejderne. Og du skal bruge alle dine evner og ekstra tid for at få dem til at gøre det bedre. 

Problemer det medfører:

 • Fejl og misforståelser
 • Unødige omkostninger
 • Dårlig kundeservice
 • Mister kunder
 • Stress og mistrivsel
 • Mister medarbejdere

Risikoen at være en dårlig leder

Når der ofte er problemer og opgaverne kun lige lykkes at udføre. Så peger pilen på lederen.

Medarbejderne er de første, som tvivler på lederens evner, dernæst tvivler lederen selv og til sidst, så er direktionen også kommet i tvivl.

Som leder bruger du derfor meget tid på at være bekymret, om du gør det godt nok eller hvad der mon er galt med medarbejderne.

Opgaven som leder, føles som en tung og urimelig byrde du er alene om at bære. Og du frygter dagen i morgen.  

Konsekvenser det kan få for dig:

 • Du arbejder mere og mere
 • Du sover dårligere om natten
 • Din usikkerhed fylder mere
 • Du har svært at bede om hjælp
 • Du bliver mere ked af det
 • Du siger op

Tag bare én samtale om ugen og gør noget andet end I plejer!

Oplev hvor nemt, du kan påvirke interessen

Med relevante spørgsmål der stilles til en kollega, kan du både høre og se at dine medarbejdere bliver interesseret og får mere lyst til at tale med hinanden. 

Bliv overrasket over de gode svar der kommer

Når alle får mulighed for at sige noget, vil I opdage hvor gode forslag, overvejelser og input der vil komme frem. Det påvirker engagementet, positivt. 

Nyd den ivrighed der opstår for at komme i gang

Den energi der opstår i gode samtaler smitter også lysten til at handle. Herfra er det muligt at sikre den fælles forståelse og opnå enighed. 

Mærk roen fylde rummet med tryghed og tillid

Mist aldrig en chance for at sprede stolthed og taknemmelighed i gruppen. Når I fortæller hinanden, hvad der var godt i dag, vil alle føle sig betydningsfulde. 

Det er gennem samtalerne at du får den opbakning, som du ønsker.

Hverdagens samtaler er limen, som binder jer sammen i fællesskabet om arbejdet!


Alle led i fællesskabets kæde er vigtige. Derfor har alle betydning i samtalen.


Det bedste ved de gode samtaler er, at alle lytter og støtter hinanden.  

Sæt samtalen i fokus

Med inspiration til en plan, spørgsmål der åbner vejen til løsningen, og forslag til at gennemføre samtalen i hånden, så bliver det både sjovt og interessant at tale om arbejdet, virksomheden, kunderne og om samarbejdet.

Læs mere ...

I Samtale Manualen får du printvenlige instruktioner, handouts og andet materiale, som du kan bruge som det er eller blive inspireret af.

Der er 12 katagorier af vinkler på samtalerne i teamet.
Fx. Evalueringer, Forventninger, Problemer, Trivsel og Værdierne.

Hver kategori indeholder minimum 5 forskellige samtaler, som du kan tage med til medarbejderne.

Hvis du har været på kurser eller haft en konsulent ude, så har du sikkert oplevet hvor rart det er, når der er ramme for dialogen ift. emnet, som sikrer at alle bliver involveret indenfor tiden der er til rådighed.

Her vil du lære at sætte de gode rammer for jeres samtaler med al hjælpen i Samtale Manualen, uanset hvad I skal tale om.

Gør hinanden både klogere og bedre

Med spørgsmål der er formuleret på en anden måde, vil I udvikle jeres sprog og kommunikation. Det åbner op for en bedre forståelse for hinanden og for det arbejde I udfører. 

Læs mere ...

I Samtale Manualen får du massevis af spørgsmål og formuleringer, som vil give jeres kommunikation med hinanden et nyt løft og udvikle jeres sprog i hverdagens samtaler. 

Alle kan ende med at blive sprogblinde og bruge de samme ord og vendinger. Det er dræbende for interessen, når det sker. 

Med disse samtaler vil I automatisk opnå en masse konkret læring en samtale ad gangen.

I lærer at bruge flere og andre ord når I taler sammen.

I vil naturligt lære at blive gode til at stille nye og interessante spørgsmål, som hjælper jer at forstår hinanden og arbejdsopgaverne meget bedre.

Det er ikke kun HV spørgsmål. I lærer også meget mere om gode spørgsmål i starten, midten og slutningen af en samtale. 

Og I lærer at sætte gode rammer for spørgsmål, der hjælper at de bliver både nemmere og mere interessante at svare på.

Du vil lære det gennem din brug af Samtale Manualen.

Dine medarbejdere vil lære det helt naturligt og løbende gennem de oplevelser, som de har med hinanden i samtalerne.

Oplev trygheden, når I taler med hinanden

En samtale ad gangen, åbner I op for hinandens meninger, erfaringer og tanker. Det skal ske i et passende tempo og uden at det bliver langhåret eller grænseoverskridende. I oplever det befriende at få lov til at tale og blive lyttet til. 

Læs mere ...

I Samtale Manualen får du også god viden om det, der skaber tryghed når I skal tale med hinanden. Der er fokus på, at ingen skal føle sig udsat eller udleveret. 

Alle samtaler er konkrete ift. hverdagen og derfor relevante. Det handler ikke om teambuildende processer eller personlig udvikling for den enkelte.  

Du tager ganske enkelt de helt almindelige samtaler I har i hverdagen til et højere niveau. Drysser en smule glimmer på, ved at gøre formålet med samtalen skarpere og mere konkret, mens at rammen gør det sjovt og spændende at tale sammen.

Du kan sammenligne alle samtalerne, som opskrifter i en kogebog, hvor du gerne vil lave mad som alle kan lide.

 • Nogen gange går du lige efter opskriften.
 • Andre gange bytter du ud, med det du har.
 • Og efterhånden tilfører du opskriften dit eget touch.

Hver gang ønsker du den gode stemning omkring middagsbordet, hvor alle går mætte og tilfredse fra bordet.

Hej, jeg er Mette Berner

Jeg har i mere end 20 år nørdet og praktiseret samtalens kunst, når det gælder at alle taler godt, trygt og interesseret med hinanden om arbejdet og om samarbejdet. 

Det er en alvorlig sag at være på arbejde. Alle har en opgave, som skal udføres bedst muligt. Og vi skal udvise respekt overfor hinandens tid og indsats.

Dét har jeg fokus på, kommer til udtryk når medarbejdere taler med hinanden på arbejdspladsen.

Mit fokus har hjulpet lederne, som jeg har samarbejdet med, at de har fundet frem til gode løsninger i deres team.

Jeg vil også hjælpe dig, at du lykkes med dit team.

Mette Berner

1 god samtale om ugen ...

om arbejdet eller om samarbejdet ...

giver mere trivsel og større succes!

Oplev den gode stemning af opbakning og fællesskab på jeres næste møde ...


Ifølge Gallup 2023 er kun hver 5. medarbejder fuldt engageret i sit arbejde.
I samme regnestykke er hver 5. fjendtlig indstillet overfor arbejdet.
Derimellem har du 3 medarbejdere, der forholder sig neutrale i kampen mellem de 2. 

Det er særligt, når I taler med hinanden at I kan påvirke engagementet, som helt generelt dækker over interesse og ansvarlighed. 


Et af de største ønsker hos nutidens medarbejdere er ifølge flere undersøgelser, mere involvering i udførelsen af arbejdet og mere fællesskab i samarbejdet.
Flere og flere udtrykker utilfredshed over, at de ikke bliver hørt og lyttet til. 

Den mest effektive metode til involvering og fællesskab er gennem samtalerne med hinanden om jeres arbejde og samarbejde.


En af de største udfordringer for ledere, handler om at medarbejderne ønsker at have en leder der er et autentisk menneske i sin lederrollen. En som tør at være sårbar, uvidende og fejlbar.
Det skubber lederen ud på planken, hvor de frygter for deres job. 

I en god samtale med medarbejderne, er det nemmere for lederen at være den autentiske leder, som de ønsker at tale med om deres udfordringer og drømme.

Valget er dit!
Er du klar til at give jeres samtaler i teamet et løft?

De gode samtaler opstår desværre ikke af sig selv. De skal have lidt hjælp at komme i gang. Heldigvis er det ikke svært og det bliver nemmere og nemmere. 

I Samtale Manualen får du massevis af Inspiration med nemme instruktioner og handouts klar til print.

Samtalen Manualen er dit digitale opslagsværk, hvor du kan bladre gennem idéer og forslag til at tale om arbejdet på mange flere måder end I er vant til. Du får det hele serveret med programmer, praktiske informationer om tid og sted, som du nemt kan ændre på. 

Du har også adgang til kurset, Den Inviterende Leder, som er et super konkret og meget enkelt selvstudie i dit eget tempo.
Her vil du opdage hvordan, at du bliver lederen for fællesskabet, som dine medarbejdere vil elske at følge og lederen, som du drømmer om at være. 

Få adgang nu og brug din rabat!

Oplev de gode samtaler i teamet

I Samtale Manualen har du instruktioner og inspiration til, at I bliver bedre til at tale med hinanden om arbejdet og om samarbejdet.

I vil opleve mere engagement og tryghed, som fører til mere succes for jer alle.

 • 70+ opskrifter på forskellige samtaler for hele teamet
 • Masser af inspiration til din måde at afholde og håndtere gode samtaler på
 • Oplevelses garanti, at I vil udvikle kvaliteten af jeres samtaler
 • Engangs betaling og du har altid adgang

Normalpris kr. 4.900,-

Kr. 3.500,-

Alle priser er ekskl. moms

Tilbud gælder t.o.m. 28.6.2024

Her er nogle af de overvejelser, som du måske har!

Kan jeg få en testperiode?

Ja, det sker ved at du tilmelder dig på månedsabonnemet. Her har du første måned gratis og kan opsige når som helst, at det ikke giver mening for dig. Du finder den mulighed HER

Hvad kræver det af viden eller baggrund?

Det kræver ikke nogen konsulent, coach eller facilitator baggrund at arbejde med manualen. Du får nogle meget nemme instruktioner, som du følger eller tilpasser din egen stil. Og du får praktiske informationer til hver samtale om I fx skal sidde eller stå imens I taler med hinanden. 

Er samtalerne tidskrævende?

Samtalerne kræver naturligvis at du afsætter tid til dem. Fx på et ugemøde eller ved at samle alle i eftermiddag kl. 14. 

Alle samtaler indeholder instruktion, som du kan anvende trin for trin. Men du sagtens også blot lade dig inspirere af metode i instruktionen og  spørgsmålene i handouts. 

I hver samtale finder du en tidsangivelse som er vejledende. Ofte er det ca 30 minutter til selve samtalen.

I starten vil du nok bruge lidt mere tid til at forberede dig på samtalen.
Men efterhånden, som du har anvendt 2-3 samtaler, så vil du hurtigere føle dig tryg i instruktionen og inspirationen, som de giver dig. Og du vil hurtigere bladre igennem samtalerne i manualen og vælge den, som vil være god at bruge i den aktuelle situation.

Kræver samtalerne noget udstyr?

Samtalerne er designet til at være strømfrie. Det betyder, at hvis vejret er godt så kan I gå ud på P-pladsen. Eller du kan tage samtalen inde på kontoreret, hvor de fleste sidder. Du skal derfor ikke tænke på projekter, det gode mødelokale eller lign.
Det eneste det kan kræve i nogle af samtalerne er, at du har printet aktuelle handout, som du deler ud til medarbejderne.

Hvem har testet samtalerne før mig?

De grundlæggende elementer i disse samtaler har jeg anvendt og dermed testet med medarbejdere gennem mere end 20 år.
Det gælder fx medarbejdere fra det offentlige, som skolelærere, pædagoger, sygehuspersonale, ministerier og mange andre.
De er også testet af medarbejdere i det private indenfor industri, håndværk, finansielle virksomheder og servicevirksomheder.

De enkelte samtaler er ikke testet af alle, men de bygger på metoder og spørgsmålstyper, som får alle med og resulterer i gode samtaler.

Hvilket ledelsesniveau henvender manualen sig til?

Manualen er til ledere på alle niveauer, men bruges forskelligt.

 • Er du ny som leder, vil du finde en masse god viden og konkrete metoder til at lede dine medarbejdere i praksis.
 • Er du en erfaren leder, vil du opleve at du kan bruge det hele som supplement til det du allerede gør.
 • Har du været på mange uddannelser gennem din tid som leder, vil du opdage at de teorier som du har lært - bliver nemmere at abejde med i praksis.

>